Fagets historie

 

Psykomotorisk terapi fra 1929 til i dag.

 

2012: DAP får nyt logo. 

2010: Faget får en ny bekendtgørelse. Med denne følger en ny fagtitel: Psykomotorisk terapeut. Uddannelsen bliver til 'Psykomotorikuddannelsen' og den er nu opbygget som andre sundhedsfaglige uddannelser.

2008: DAP underskriver chartrer med Holland og Portugal.

2007: EU kommissionen godkender EFP som høringsberettiget part i alle anliggender vedrørende psykomotorik.

2002: Uddannelsen bliver professionsbacheloruddannelse.

2004: DAP underskriver det første bilaterale charter med Frankrig, hvor landene gensidigt godkender hinandens uddannelser.

2002: Uddannelsen får en bekendtgørelse som sundhedspædagogisk uddannelse. Der etableres to offentlige uddannelser i CVU, Centre for Videregående Uddannelse (fra 2008 Professionshøjskoler). Afspændingspædagoger er optagelsesberettigede på diplom og masteruddannelser og kan studere et semester på uddannelse i udlandet. Den private uddannelse ved Skolen for Holistisk Afspænding træffer afgørelse om at fortsætte som privat, selvejende institution.

2000: DAP bliver fuldt medlem af Sundhedskartellet, der har 11 medlemsorganisationer: DSR, EtF, DF, Jordemoderforeningen, dbio, LasF, Kost - og ernæring, Tandplejerforeningen, Farmakonomforeningen, Radiografforeningen og DAP

1997: DAP indgår overenskomst for offentligt ansatte i Kommunerne (KL) og Danske Regioner (DR) med virkning fra 1998

1996: DAP stifter sit eget forlag Afspænding & Psykomotorik

1996: DAP er med til at stifte Europæisk Forum for Psykomotorik i Marburg ved den første europæiske kongres for psykomotorik.

1993: DAP optages i FTF og indgår forhandlingsaftale med Danske Fysioterapeuter, som får forhandlingsretten for DAP.

1986: Foreningen skifter navn til Danske Afspændingspædagoger, da Gotvedpædagoger (bevægelsespædagoger) ikke kan optages.

1985: Uddannelsen godkendes af Undervisningsministeriet.

1982: Uddannelsen bliver SU berettiget.

1982: Afspændingspædagoger får ret til optagelse i A-kasse.

1978: DAB, Danske Afspændings- og Bevægelsespædagoger stiftes i foråret af 7 skoler.

1959: First International Congress on Release of Tension and Re-education of Functional Movement arrangeres af Gerda Alexander, Ingrid Prahm og Marussia Bergh.

1943: Gerda Alexander ændrer uddannelsen til et treårigt uddannelsesforløb af afspændingspædagoger.

1940: Gerda Alexander indleder et treårigt uddannelsesforløb for rytmikpædagoger i København.

1937: Balletdanser Ingrid Prahm opretter institut, hvor hun underviser i bevægelse og afspænding. I slutningen af 30’erne uddanner hun afspændingspædagoger i tre årige mesterlæreforløb.

1929: Den tyske Dalcrozeuddannede rytmikpædagog Gerda Alexander kommer til Danmark for at deltage i en kongres og åbner Gerda Alexanderskolen i Danmark – senere eutonipædagog.

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
  • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.