Bachelorforedrag på VIA Randers

I løbet af foråret holder VIA Randers tre foredrag, hvor alle interesserede er velkomne. Læs mere om foredragene her.  

Alle foredrag foregår i salen på 1. sal, VIA University College, Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers C

 

Den 2. maj kl. 17.00-18.30

Sov godt – krop og søvnbesvær
Psykomotorisk terapeut Line Brændstrup Andersen holder foredraget på baggrund af bachelorprojektet ”kropslig håndtering af søvnbesvær”.

 

Den 16. maj kl. 17.00-18.30 
Naturens indvirkning på krop og sind 

Psykomotorisk terapeut Maja Gun-hild Joensen holder foredraget på baggrund af bachelor-projektet ”naturens relevans for psykomotorisk gruppeundervisning og dets påvirkning på kropsbevidsthed”.

 

AFHOLDT: Den 25. april kl. 17.00-18.30

Pas på kroppen ved computerarbejde
Psykomotorisk terapeut Kenneth Robert Boggs holder foredraget på baggrund af bache-lorprojektet ”vilkår og muligheder for kroppen under siddende computerar-bejde”.