OK18: Det endelige resultat

Efter lange og seje forhandlinger, er overenskomstforhandlingerne næsten slut. Nedenfor har vi specificeret resultatet for vores medlemmer ansat i henholdsvis stat, regioner og kommuner.

Forløbet har dels bestået af forhandlinger med arbejdsgiverne – det var det lange forløb, hvor en storkonflikt truede.

Heldigvis blev der indgået aftaler på alle tre områder, og herefter har fulgt organisationsspecifikke forhandlinger. Det betyder, at alle organisationer i Sundhedskartellet, som vi er en del af, har fordelt forskellige puljer imellem sig.

”På regionernes område har de psykomotoriske terapeuter fået et løntrin og dermed fået gjort løngabet til sammenlignelige professioner en anelse mindre. Det kan vi da kun glæde os over”, siger formand Rolf Auhagen.

På det kommunale område, lykkedes det desværre ikke at forhandle os til flere løntrin. Men pr. 1. april 2019 gives et årligt tillæg på kr. 3.000 efter fire års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen.

”Det er rigtig ærgerligt, at det ikke også lykkedes at få et løntrin på det kommunale område i disse forhandlinger. Vi gjorde, hvad vi kunne og det vil være oplagt også fremover at lægge kræfter på netop det her punkt”, siger formand Rolf Auhagen, der selv deltog i de sidste meget lange forhandlinger med kommunerne. 

Tirsdag den 23. maj vil hovedbestyrelsen træde ekstraordinært sammen for at afgøre, om forhandlingsresultatet skal til afstemning blandt medlemmerne. Danske Psykomotoriske Terapeuter har nemlig en undtagelse i aftalen med Sundhedskartellet, som betyder, at vi ikke er forpligtet til at sende resultatet til afstemning og Hovedbestyrelsen har derved mulighed for selv at tage stilling til resultatet i stedet.

 

Staten

De særlige forhold for statsligt ansatte psykomotoriske terapeuter er endnu ikke helt på plads. Forhandlingerne forsætter i uge 20 – herefter kan vi melde mere præcist ud.

Generelt gælder lønstigninger med en samlet ramme på 8,1% og en regulering, der sikrer, at offentligt ansattes løn følger den private lønudvikling. Den betalte spisepause er sikret. Vi kender endnu ikke udmøntningen af lønstigningen – artiklen her vil blive opdateret, når vi kender den.    

 

Regionerne
Læs hele forliget her

Der er enighed om en samlet økonomisk ramme på 8,1%. Den ramme anvendes som følger:

6,81% til generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen

·        1,29% til organisationsforbedringer, forbedringer vedr. regler for fravær af familiemæssige årsager samt reststigning i perioden.

 • Pr. 1. april 2018 stiger lønnen med 1,10%
 • Pr. 1. oktober 2018 stiger lønnen med 1,12%
 • Pr. 1. oktober 2019 stiger lønnen med 1,42 %
 • Pr. 1. januar 2020 stiger lønnen med 1,70%
 • Pr. 1. april 2020 stiger lønnen med 0,40%
 • Pr. 1. oktober 2020 stiger lønnen med 1,70%

Prisudviklingen skønnes i aftaleperioden at udgøre 5,08%. De generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen forbedrer således reallønnen.

Pensionen stiger med 0,11%, så det samlet giver 16,76%

Vi har fået et løntrin 5 for alle regionsansatte efter 8 års ansættelse og et årligt tillæg på kr. 1500 efter 8 år. Det betyder at det samlede tillæg lander på kr. 13.400.

 

Kommuner
Læs hele forliget her

Der er enighed om en samlet økonomisk ramme på 8,1%. Den ramme anvendes som følger:

·       6,82% til generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen

·       1,9% til organisationsforbedringer, forbedringer vedr. regler for fravær af familiemæssige årsager samt reststigning i perioden.

 • Pr. 1. april 2018 stiger lønnen med 1,10%
 • Pr. 1. oktober 2018 stiger lønnen med 1,32
 • Pr. 1. oktober 2019 stiger lønnen med 1,34
 • Pr. 1. januar 2020 stiger lønnen med 1,60%
 • Pr. 1. april 2020 stiger lønnen med 0,40%
 • Pr. 1. oktober 2020 stiger lønnen med 1,06%

Prisudviklingen skønnes i aftaleperioden at udgøre 5,08%. De generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen forbedrer således reallønnen.

Pr. 1. april 2019 gives et årligt tillæg på kr. 3.000 med minimum 4 års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen.

Særydelserne forhøjes i forhold til aften, nat og lørdage på flg. vis:

 • Alle dage mellem kl. 17.00 og kl. 23.00 fra 27% til 30% af timelønnen
 • Alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 fra 32,5% til 35% af timelønnen
 • Alle lørdage mellem kl. og kl. 24.00 fra 28% til 30% af timelønnen.

 

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

 • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
 • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.