Meddelelse fra hovedbestyrelsen: Dorte Hartvig Jensen bliver ny formand

Tirsdag den 2. oktober blev der holdt ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor et flertal besluttede at indsætte Dorte Hartvig Jensen som formand efter generalforsamlingen den 27. oktober 2018. 

Nedenfor kan du læse hovedbestyrelsens meddelelse i den forbindelse. den er desuden sendt ud til alle medlemmer på mail. 

I nedenstående bliver refereret til en juridisk udtalelse af advokat  Steen Frederiksen. Den kan ses her (PDF)

 

Meddelelse til alle medlemmer: Hovedbestyrelsen indsætter Dorte Hartvig Jensen som formand

Danske Psykomotoriske Terapeuters hovedbestyrelse har på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 2. oktober 2018 vendt situationen omkring formand Rolf Auhagens fratræden efter generalforsamlingen 27. oktober 2018. 

Da foreningen vedtægter ikke entydigt tager højde for den givne situation, har hovedbestyrelsen måtte finde en passende måde at håndtere denne til foreningens bedste. 

Hovedbestyrelsen har opstillet to scenarier, som den har skulle tage stilling til:

Scenarie 1

Uanset næstformand Dorte Hartvig Jensen er på valg til generalforsamlingen 27. oktober 2018, vælger hovedbestyrelsen efter generalforsamlingen at indsætte næstformanden i formandsposten for den resterende del af formandsperioden indtil generalforsamlingen i år 2020. Hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse på baggrund af advokat Steen Frederiksens juridiske udtalelse á 24. sep. 2018 og for at bevare kontinuitet i foreningen (Udtalelsen kan læses her).

Scenarie 2

Næstformand Dorte Hartvig Jensen er valgt af hovedbestyrelsen midte som følge af den tidligere næstformands Ditte-Marie Posts forfald i 2017. Næstformanden har derved ikke modtaget direkte valg til næstformandsposten, og derfor vælger hovedbestyrelsen at generalforsamlingen får mulighed for at fortage valg til både næstformands- og formandspost.

Baggrund for beslutningen

Med baggrund i vedtægterne §10 stk. 4 vælger et flertal i hovedbestyrelsen at følge det 1. scenarie, hvilket betyder at Dorte Hartvig Jensen indsættes som formand efter generalforsamlingen d. 27. oktober 2018. Hovedbestyrelsen mener, at det er vigtigt at sikre kontinuitet i forhold til foreningen, medlemmerne og sekretariatet, hvilket er begrundelsen for valget. 

 

 

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
  • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.