Kandidater generalforsamlingen 2018

Listen bliver løbende opdateret frem til den 27. oktober.Øverst står kandidater til posten som næstformand, nedenunder kandidaterne til hovedbestyrelsen. De er derudover lagt på i den rækkefølge, de er indkommet. 

Tekst og billede er leveret af den enkelte kandidat. Det er også muligt at melde sit kandidatur på generalforsamlingen. 

Hvis du ikke selv kan komme til mødet, kan du sende en fuldmagt med en anden deltager, der så kan stemme for dig. Fuldmagten finder du her (PDF)

 

Else Alliverti Kronman - kandidat til posten som næstformand

Med baggrund i mit frivillige arbejde for DAP, i studenterudvalget og i hovedbestyrelsen, vil jeg gerne byde ind på de 10 lønnede timer ugentligt som næstformand i DAP.

Den røde tråd i mit uddannelses- og arbejdsliv: Skuespiller i det kropslige teater hele min ungdom og voksenunderviser. Krop og Getaltterapeutuddannelse og plejearbejde med borgere med Demenssygdom. Sosuassistent (+autorisation) og masser af arbejde i psykiatrien.  Psykomotorisk Terapeut fra VIA Randers i 2014 og omsorgsmedarbejder arbejde. 

Politisk erfaring: 

-Enhedslisten 1 år, i baggrundsgruppen for byrådsmedlemmet i Aarhus kommune.

-Alternativet i 3 år, som medplanlægger af 2 Alternative Sommerhøjskoler for 100 deltagere. Baggrundsgruppemedlem for Sundheds og Omsorgs udvalgsmedlemmet i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation (BR). Har bragt psykomotorik ind, som konkret forslag til ældreplejens faglighed, i arbejdsgruppen De Sociale Saloner, med Folketingsmedlem Torsten Gejl, og BR medlem Badar Shah.

-Beboerarbejde i Stefansgården på Nørrebro, hvor jeg bor.

Jeg trives i et team, hvor vi spiller hinanden gode. Hvor vi bidrager med det bedste fra os hver, og at vi sammen kan løfte opgaver vi aldrig ville kunne gøre alene. Dette er hvordan jeg gerne vil arbejde i DAP, med formanden, bestyrelsen, forretningsudvalg og sekretariat. Sammen om at vi 1000 medlemmer får bedre muligheder med det psykomotoriske fag i det danske samfund. 

Inddragelse af medlemmernes ideer til, hvordan vi kan udvikle faget inden for de forskellige områder i samfundet, hvor der er grobund for vores fag. Det kunne være ved at invitere til ideudvikling i DAP. I forhold til medlemsinddragelse mener jeg, det kræver, at hovedbestyrelsen prioriterer en åbenhed med medlemstilgængelige referater fra møder. At vi selv praktiserer de værdier som den psykomotoriske tilgang fordrer, som for mig er tillid, gennemsigtighed, dialog, nysgerrighed og udvikling.                                                                              

 

Suzanne Langenbach - kandidat til posten som næstformand

61 år, færdiguddannet i 2013 i Randers. 

Har indtil for et par måneder siden har egen klinik i Odense, denne er flyttet hjem, og jeg regner med at åbne igen i det nye år. 

Siden 2015 har jeg været med i HB (hovedbestyrelsen) og FU (forretningsudvalget). Mit arbejde i HB er vigtigt for mig, da jeg ønsker at medvirke til at udbrede kendskabet til psykomotoriske terapeuter både indenfor det offentlige og som selvstændig behandler. 

Jeg brænder for, at vi skal opnå at få autorisation, da jeg mener, det vil åbne mange døre for faget som pt. er lukkede for faggruppen. 

Jeg mener, at vores faggruppe står svagt i forhold til fagidentitet, og det vil jeg meget gerne være medvirkende til at styrke. 

 

Sigrid Lund Nielsen - kandidat til posten som næstformand 

Som flere af jer måske har bemærket på bl.a. de sociale medier, brænder jeg utrolig meget for at få den psykomotoriske profession ud i verden. 

Jeg har siden studiet (januar 2018) lavet flere frivillige tiltag for at få fokus på et fag og en profession som jeg ved kan gøre en kæmpe forskel for så mange mennesker. Dette blandt andet med podcasten Psyko-hvadfornoget, workshops, videoer, fælles hjemmeside Din PMT nær dig (for medlemmer) for pmt’er mm.

Men desværre er vi ikke så synlige. Hverken for hinanden eller for andre.

Synlighed vil være mit fokuspunkt, når jeg stiller op som næstformand. Både synlighed for hvad DAP beskæftiger sig med, så medlemmerne kan få en fornemmelse af, hvad deres penge bliver brugt til og på. Sådan så vi får en realistisk ide om, hvilke midler og ressourcer vi har at gøre godt med og hvad de egentlig går til. 

Synligheden kan komme til udtryk via forskellige tiltag, men mit valg vil nok være de sociale medier, små vidoer og nyhedsbreve som en start.

Jeg har ikke megen politisk erfaring, men jeg ser det egentlig som en fordel. Jeg kender ikke “spillet”, og jeg vil som næstformand være der til at kunne stille de “dumme” men nysgerrige spørgsmål og samtidig være undrende overfor, hvordan tingene gøres nu og komme med nye (måske urealistiske men velmenende) indspark. 

Desuden vil jeg ønske, at vi kan finde en mere konstruktiv metode til, hvordan vi får den “nye” generation (professionsuddannelsen) og den “ældre” (de privatuddannede) til at komme tættere på hinanden.

Jeg har tiden, drivet og engagementet til at lægge en masse kræfter i arbejdet som næstformand!

Jeg ved, at jeg ikke vil kunne gøre alle glade, men jeg vil forsøge at gøre så mange som muligt tilfredse ved at blive set og hørt.

Så husk, hvis du ikke kommer til generalforsamlingen d. 27 at få udfyldt en fuldmagt så en anden kan stemme for dig til mødet. 

 

Anne Marie Horn - kandidat til posten som næstformand 

35 år, uddannet 2011, Hillerød. Sidder i kursusudvalget DAP. Min vision for faget er, at vi får fodfæste i det etablerede sundhedsvæsen. Vi skal være det oplagte valg:

  • når psykiatrien tænker kroppen ind i deres behandling.
  • som en del af kommunernes tilbud til sygemeldte og aktivitetsparate ledige. 
  • som mentorer i kommunerne.
  • for lægen at henvise til når det handler om stress eller kroniske smerter.
  • som en del af genoptræningsplanerne efter sygdom og operationer.
  • som en del af ældreområdet, både ift. demens, gigt, osteoporose mv.
  • som en del af daginstitutionerne og folkeskolerne. Bl.a. minimum en PMT per institution, til at supplere pædagogerne.

Vi skal, som en selvfølge, være en del af det kropsterapeutiske arbejde ved traumer og PTSD.

Min vision er, at vores uddannelse skal kunne stå alene, som en grunduddannelse til nogle grundlæggende jobfunktioner. Vi kan ikke nå at blive eksperter i det hele på 3½ år! Men vi skal tænke efteruddannelse og solide kurser ind, hvis vores medlemmer ønsker at gå i en konkret retning, som f.eks.:

Demens, gigt, sclerose, LAB§ (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats), LAS§ (Lov om aktiv socialpolitik), kræft, mv. Og ikke mindst lederuddannelse, så vi får bedre mulighed for at arbejde os op af rangstigen og ansætte flere pmt’er.

Vi skal også være ydmyge og kende vores begrænsninger. Vi skal være skarpe på vores afgrænsning ift ergoterapeuten, fysioterapeuten og psykologen. Det kan vi, hvis vi definerer os, afgrænser os og tydeliggøre det for systemet. Vi skal i Dap arbejde med det politiske oppefra og ned og hjælpe jer medlemmer til at kunne stå stærkt og arbejde jer nedefra og op.

Det er et samarbejde mellem DAP, uddannelsen og Jer medlemmer. Der er ingen tvivl om at vi skal arbejde med at højne medlemmertallet i DAP, hvilket vi gør ved at højne kvaliteten OG tydeliggøre, at det er sammenholdet i en fagforening, der gør at vi kan opnå det vi vil som faggruppe og som individuelle fagpersoner.

Jeg vil gerne tydeliggøre at jeg vil arbejde for vores medlemmer i hele landet og både for dem, der kalder sig afspændingspædagoger og dem der kalder sig PMT. 

Jeg er stifter af DetSundeArbejdsliv, der tilbyder sundhedsfremmende tiltag til virksomheder og kommuner og stifter af AnneMarieHorn, der tilbyder personlig træning og afspændende behandlinger til private i deres eget hjem.  

Jeg har igennem tiden også været tilknyttet LOF, AOF og nu FOF, hvor jeg har undervist hovedsageligt hensynstagende bevægelses- og afspændingshold.

Jeg har tidligere været fast tilknyttet et jobcenter via en anden aktør, hvor jeg har hjulpet kontanthjælpsmodtagere med udfordringer udover ledighed tættere på arbejdsmarkedet. Derudover har jeg arbejdet med demente ældre i træningsfysioterapien i Rudersdal kommune og som pædagog og lærer inden min uddannelse til PMT.

Jeg brænder for mit faglige virke, men jeg brænder mere for, hvad vores fag kan udrette for samfundet, for samfundsøkonomien og for den enkelte borger, klient, patient mv. set i et større perspektiv.

 

Ditte-Marie Post - kandidat til hovedbestyrelsen

Jeg blev uddannet 2007 og arbejder som psykomotorisk terapeut på en lukket, psykiatrisk afdeling, samt som selvstændig behandler, underviser, foredragsholder og skribent. Siden 2013 har jeg også været beskæftiget som timelærer i psykomotorik og psykiatri ved uddannelsen i Hillerød.

Siden jeg blev færdiguddannet, har jeg været i forbindelse med DAP på den ene eller anden måde: som bidragyder til fagbladet (artikler, boganmeldelser), som medlem af hovedbestyrelsen 2010-2012, som næstformand i en kortere periode fra 2015-16 og i skrivende stund som medlem af forskningsudvalget og delegeret for DAP i de internationale organisationer, EFP og OIPR.

Kendetegnende for mit engagement i DAP er min passion for faget og dets muligheder, samt mine ambitioner på fagets vegne på arbejdsmarkedet, i den private, såvel som i den offentlige sektor. Jeg kender efterhånden vores fagforening og vores fag ganske indgående, og som medlem af hovedbestyrelsen er mit ønske at bidrage til udviklingen af fagets position på arbejdsmarkedet: Vi er nødt til at tænke udviklende, strategisk og til tider kreativt, for at opnå det, som vi drømmer om. Samtidig mener jeg at det er vigtigt at bidrage til sammenhæng, gensidigt kendskab og sammenhold indenfor foreningens egne rammer og medlemsskare. Dette kan ske, når vi fortsætter med at dele vores faglighed, at styrke netværk og ved at vi samler og højner vores niveau af viden indenfor vores fag. Derfor interesserer jeg mig forskning og for oparbejdelse af praktisk, kvalitativ evidens om det arbejde, som psykomotoriske terapeuter udfører, som ansatte og som selvstændige.

Som delegeret i de internationale organisationer er det vigtigt for mig at hjælpe til at også de internationale netværk styrkes, og at der også her fortsat foregår en udveksling mellem de danske og de udenlandske psykomotoriske terapeuter, herunder også kontakten mellem forskningsmiljøerne i de forskellige lande. Også her er udveksling og formidling af viden og kontakter mellem institutioner, foreninger og enkeltpersoner omdrejningspunktet for at udvikle og styrke faget og fagidentiteten.

DAP er en lille fagforening, og vi er en lille faggruppe, dette giver visse begrænsninger, men også mange muligheder, som det er vigtigt at udnytte kreativt og strategisk. Det er vigtigt at styrke viden og forbindelser mellem os – det vil være mit fokus som medlem af hovedbestyrelsen. 

 

Marlene Finmand - kandidat til hovedbestyrelsen (genopstiller)

Uddannet fra UCC Hillerød 2014. Ansat siden 2016 på UIU Uddannelsescenter som psykomotorisk terapeut.

Valgt ind i hovedbestyrelsen som suppleant, ved seneste generalforsamling. Siden 2017 medlem af HB (hovedbestyrelsen). 

Kan endnu huske de udfordringer jeg havde som nyuddannet og det besvær, jeg havde ved at blive anerkendt for min faglige viden hos mulige arbejdsgivere. Dette er nok den vigtigste grund til, at jeg sidder i DAP og prøver at bidrage til at skabe større kendskab til faget. 

 

 

Christinne Østergaard Larsen - kandidat til hovedbestyrelsen (genopstiller)

Jeg er 27 år og uddannet i sommeren 2016 i Randers. Jeg har siden vinteren 2017 arbejdet som psykomotorisk terapeut på en specialskole i Randers, Vesterbakkeskolen, hvor jeg både er en del af hverdagen i klassen og en del af et terapeutteam. Ved generalforsamlingen i 2016 blev jeg valgt ind i hovedbestyrelsen og jeg har efterfølgende været med til at starte Kreds vest op, som er en kredsbestyrelse i Vestdanmark, med hovedfokus i Jylland.

Jeg vil gerne fortsætte i hovedbestyrelsen som repræsentant fra Jylland, hvor jeg vil være med til at binde landsdelene sammen. Dette så at de jyske medlemmer føler sig repræsenteret i hovedbestyrelsen, og for at sikre et godt samarbejde mellem hovedbestyrelsen og Kreds Vest. Med min alder vil jeg også gerne bidrage med ungt blod til bestyrelsen så vi kan favne bredere.

Der er sket meget i hovedbestyrelsen de seneste to år, både gode ting, og ting jeg/vi gerne havde været foruden. Man kan mene om det, hvad man vil, men foreningen er i udvikling. Denne udvikling vil jeg gerne bidrage til bliver en positiv udvikling, hvor vi kommer et godt sted hen, og på en måde så vi stadig bevarer stabilitet i hovedbestyrelsen og dermed i foreningen.

Jeg er til generalforsamlingen at finde når I kommer, så fang mig endelig der, hvis du har spørgsmål. Jeg vil desværre gå igen inden selve generalforsamlingen går i gang. 

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
  • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.