Med kroppen i skole

Den psykomotoriske terapeut i folkeskolen

Kursusnummer: 2017-10
Se mere om tilmelding

 OBS: KURSET ER AFLYST!

Kunne du tænke dig at arbejde i den danske folkeskole? Mangler du viden, inspiration og redskaber til, hvad du kan tilbyde som psykomotorisk terapeut? Så er dette kursus lige noget for dig.

Danske Psykomotoriske Terapeuter tilbyder nu et længerevarende kursusforløb, som har til hensigt at klæde psykomotoriske terapeuter og studerende på til at arbejde i folkeskolen. 

Folkeskolereformen kræver, at skolen integrerer bevægelse som en del af dagligdagen i skolen. Bevægelse skal være et understøttende middel og metode for børns trivsel og faglige udbytte. 

Kurset giver dig både viden om og indsigt i en psykomotorisk terapeuts arbejde i folkeskolen, ligesom du opnår grundig viden om sammenhængen mellem bevægelse og læring samt bevægelse og trivsel. 

 

På kurset får du bl.a.:

 

  • Viden, der gør dig i stand til at arbejde målrettet med dit fag i folkeskolen. 
  • Viden om hvordan mennesket lærer gennem kroppen og viden om forskellige bevægelsesnetværk.
  • Praktiske øvelser/bevægelse rettet mod trivsel, sundhed og læring.
  • Ideer, inspiration og redskaber til at lave egne forløb og projekter.
  • Pædagogiske og didaktiske redskaber.
  • Indsigt i hvordan man etablerer et godt samarbejde med lærerkollegiet
  • Indsigt i hvordan man kan medvirke til at forbedre det samlede skoleforløb for eleverne.

 

 

Målgruppe: Kurset henvender sig til psykomotoriske terapeuter og studerende, som har gennemført tredje semester.

 

Tid:
Fire kursusdage fordelt på fire lørdage

16. sept. 2017 kl. 9-15
23. sept.2017 kl. 9-15
11. nov. 2017 kl. 9-15
18. nov. 2017 kl. 9-15

 

Pris: Medlemmer 3.500 kr. Ikke medlemmer 4.375 kr.

Sted: K-u-b-a, Øster Farimagsgade 16 f. 2100 Kbh Ø.

Tilmeldingsfrist: 25. august 2017.

 

Undervisere: 

Mette Sevel Johnsen. Pædagogisk diplomuddannelse (bevægelsesvejleder). ICDP-uddannet. Ansat otte år som psykomotorisk terapeut på en folkeskole samt tilknyttet gruppeordningen for elever med ADHD og autisme. Udvikler af bevægelsesboks målrettet folkeskolen.

Kit Frøling. Pædagogisk diplomuddannelse (idræt). Ansat ni år i en idræts-fritidsklub med fokus på leg, krop og bevægelse. Underviser i et projektforløb på Næstved Kommunes folkeskoler med fokus på læring i bevægelse.

 

Uddannelsens opbygning og indhold


Overordnet læringsmål: 

At gøre dig klogere på sammenhænge mellem bevægelse og læring, bevægelse og sundhed samt bevægelse og trivsel. Du får viden til at kunne vurdere og formidle relevante problemstillinger, og handlemuligheder inden for sundhed, trivsel og bevægelse. Du bliver rustet til at sætte egne projekter i gang.

Undervisningen foregår som en vekslen mellem praksis og teori. Så du skal ud på gulvet en gang imellem. Du får på forhånd tilsendt en litteraturliste, så du kan forberede dig til hver kursusgang.

 

Lørdag den 16. september

Læringsmål: Du opnår viden om betydningen af fysisk aktivitet i sammenhæng med læring. Om bevægelse, idræt, læring og pædagogik i en folkeskole-kontekst. Du får indblik i arbejdsopgaver for en psykomotorisk terapeut i folkeskolen

Mål: At introducere sammenhænge mellem bevægelse og læring, gennem en præsentation af forskellige undersøgelser og forskning. At sætte fokus på idrætspædagogikken, og pædagogisk idræt i et didaktisk perspektiv.

Vi arbejder i praksis, med fokus på bevægelse og læring, indenfor dagens teoretiske perspektiv , gennem fysiske aktiviteter, idræts-leg og bevægelse.

 

Lørdag den 23. september

Læringsmål: Du opnår viden om betydningen af fysisk aktivitets sammenhæng med læring og motorik, og kan kombinere faglig viden om bevægelse med pædagogisk og didaktisk viden i en inkluderende praksis.

Mål: At arbejde med bevægelse og læring i et didaktisk perspektiv. Oplægget introducerer og sætter fokus på SMTTE-modellen som konkret didaktisk model. Der er fokus på børn og unges fysiske og motoriske udvikling, som et grundlag for at arbejde målrettet med bevægelse og læring i et institutionelt perspektiv.

 

Lørdag den.11. november

Opsamling på de to foregående undervisningsdage.

Bevægelse, trivsel og sundhed

Læringsmål: Du opnår viden om fysisk aktivitets indvirkning på sundhed og trivsel, og om skolens betydning for trivsel og sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv. Du lærer at kombinere sundhedsfaglig viden med pædagogisk og didaktisk viden.

Mål: At blive introduceret til sammenhængen mellem bevægelse, trivsel og sundhed. Og, at få viden som grundlag for at kunne arbejde målrettet med bevægelse, trivsel og sundhed samt didaktik, belyst gennem SMTTE-modellen

Vi arbejder i praksis, med fokus på bevægelse, trivsel og sundhed, gennem fysiske aktiviteter., med fokus på bevægelse og inkluderende fælleskaber.

 

Lørdag den 18. november

Læringsmål: Du opnår viden om fysisk aktivitets indvirkning på sundhed og trivsel.

Mål: Fokus på bevægelsesglæde, og at få viden om inkluderende læringsmiljøer

Oplæg:  Inspiration og ideer til projekter baseret på egne erfaringer.