AMIR

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMIR) er medarbejdernes valgte talsmand over for ledelsen. Arbejdsmiljørepræsentanten er din garant for, at der er fokus på sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Opdager du nogle arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden, kan du gå til arbejdsmiljørepræsentanten.

Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at holde øje med arbejdsmiljøet og deltage i planlægningen omkring dette. Hvis sikkerhedsreglerne ikke fungerer tilfredsstillende og bliver fulgt, og kan AMIR komme med forslag til forbedringer.

Brug din repræsentant, hvis du har tanker om APV eller synspunkter om arbejdsmiljøet i øvrigt.