Ældre

Fagligt forum for ældre er for jer, der arbejder med eller har interesse i at arbejde med undervisning, træning, behandling og sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering inden for ældreområdet. Møderne består af faglige input af et relevant emne eller arbejdsområde, samt en efterfølgende diskussion og videndeling, hvor deltagerne sætter deres egne praksisser i spil. Målet er en gensidig vidensdeling samt vidensudvikling inden for området.

Tilmelding: Send en mail til dap@dap.dk. Det er gratis for medlemmer af Danske Psykomotoriske Terapeuter at deltage. 

 

København
Træning og fællesskab i naturen hele året for 60+
Henriette Bjerre Tybjerg fortæller om sin store succes med at træne seniorer i naturen. Hun fortæller, hvorfor hun underviser i naturen, hvordan træningen er bygget op, og hvorfor det er en succes. Henriette Bjerre Tybjerg er forebyggende medarbejder i Rudersdal Kommune og medforfatter til bogen ’Motion i naturen’.

Tid: Mandag 23. okt. 2017 kl. 19-21
Sted: FTFa, Snorresgade 15 2300 Kbh. S
Tilmeldingsfrist: 16. okt. 2017

 

København
Høreomsorg og ældre – Hvad sker der psykologisk med mennesker, når hørelsen ikke længere er intakt?
Lone Rasmussen holder et inspirerende og lærerigt oplæg, der giver et indblik i, hvordan det er at være hørehæmmet. Lone Rasmussen er selv hørehandicappet. Hun er uddannet sygehjælper, demenskoordinator og instruktør i styrketræning og har bl.a. erfaring indenfor demens og høreomsorg. 

Tid: Tirsdag 14. nov. 2017 kl. 17-19
Sted: FTFa, Snorresgade 15 2300 Kbh. S
Tilmeldingsfrist: 7. nov. 2017

 

Tovholdere Sjælland
Uddannelsestovholder: Mette Ernst. Adjunkt på psykomotorikuddannelsen UCC Hillerød
Praksistovholder: Mona Hjelmar. Pmt, ansat i trænings- og aktivitetscenter i Herlev kommune og underviser i Folkeoplysningen. Naja Jelgersma. Pmt, arbejder med ældre og demens i Herlev Kommune

 

 

------------------------------------

Materiale fra afholdte arrangementer

9.november 2015: Passiv venepumpeterapi 

 

15. april 2015: Psykomotorisk behandling af sårbare ældre