Kognitiv og dialektisk adfærdsterapi i det psykomotoriske praksisfelt

Terapeutiske metoder indenfor psykologi og psykiatri

Kursusnummer: 2018-04
Se mere om tilmelding her

OBS: KURSET ER AFLYST!

Dette kursus giver dig indgående viden om personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, PTSD, angst og depression. Du får indsigt i den nyeste forskning, som kan bruges til at tilrettelægge psykomotorisk behandling og undervisning. 

Kurset er primært en klinisk uddannelse, der har fokus på, hvordan du terapeutisk hjælper klienter med ovennævnte vanskeligheder gennem terapeutiske metoder ud fra en kognitiv og adfærdsterapeutisk referenceramme. 

På kurset får du bl.a.:

  • Viden og praktisk træning i samtaleteknik
  • Teknikker til at strukturere samtalen med klienten
  • Kognitiv omstrukturering og udfordring af rigide tankemønstre
  • Selvmonitorering af tanker, følelser og adfærd
  • Tilbagefaldsanalyse
  • Kædeanalyse og løsningsanalyse af svære situationer for klienten 
  • Opmærksomhedstræning og følelsesregulering fra dialektisk adfærdsterapi.  
  • Der gives supervision undervejs på kursusdagene ud fra deltagernes egne sager.

 

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til alle professionelle men er målrettet ansatte i psykiatrien, socialpsykiatrien, støttekontaktpersoner og psykomotoriske terapeuter i klinisk behandlingspraksis.

 

Tid
Otte kursusdage fordelt på 4 x 2 hverdage

18.-19. jan. 2018 kl. 9 - 15.30
1.-2. mar. 2018 kl. 9 - 15.30
22.-23. mar. 2018 kl. 9 - 15.30
12.-13. apr. 2018 kl. 9 - 15.30

 

Pris: Medlemmer 12.500 kr. Ikke-medlemmer 15.625 kr.
Medlemmer kan betale i to rater á 6.250 kr.
Første rate betales ved tilmelding. Anden rate senest den 1. februar 2018. 

Sted: Danske Psykomotoriske Terapeuter, Staunings plads 3, 1.sal, 1607 Kbh V.

Tilmeldingsfrist: 1. november 2017

 

Underviser: Casper Aaen. Forfatter og psykolog. Han har udgivet ”Lev med dine følelser” og ”Kom over dit livs traume”. Han har arbejdet i voksenpsykiatrien i Region Hovedstaden og har privat praksis. 

 

Efteruddannelsen opbygning og indhold

Modul 1

Overblik over klientens situation. Casekonceptualisering som en forudsætning for effektiv intervention. Strukturering af den terapeutiske samtale. Selvmoniturering, for at styrke samarbejde og indblik i klientens tanker og følelser

 

Modul 2

Personlighedsforstyrrelser, selvdestruktivitetens funktion. Personlighedsmønstre og hvordan du hjælper gennem terapeutiske samtaler. Der vises video fra terapeutiske samtaler. Dialektisk adfærdsterapi præsenteres som en klinisk tilgang til borderline klienter.

Ugeskema, kædeanalyser og løsningsanalyser præsenteres og øves.

 

Modul 3

Spiseforstyrrelser og PTSD præsenteres, og hvordan der arbejdes med diagnosernes vanskeligheder ud fra nyeste forskning. Der vises video af terapeutiske samtaler.

 

Modul 4

Angst og depression er vanskeligt at håndtere. Vi fokuserer på hvordan du kan hjælpe klienter til at håndtere katastrofetanker, og omstrukturere fastlåste tankemønstre, ud fra kognitive teknikker og spørgeteknikker.

 

Yderligere information

Litteratur fremsendes.

Der er en mindre skriftlig opgave på 3 A4 sider, hvor du beskriver et terapeutisk forløb fra egen praksis. Der gives diplom ved 75% deltagelse.