APV

En arbejdspladsvurdering (APV) er et lovkrav. Det er arbejdsredskab til at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Med APV’en i hånden kan I sætte fokus på arbejdsmiljøet. Og få gjort noget ved det. Brug APV’en – det er et godt redskab. 

Alle skal udarbejde en APV, og den skal omfatte både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 

APV’en skal være skriftlig.

  

Hvad er APV?

En APV er et redskab og en proces, hvor arbejdsgiveren og ansatte i fællesskab arbejder for at opnå et godt arbejdsmiljø. 

En APV skal sikre, at I ser på alle væsentlige forhold i arbejdsmiljøet og løbende arbejder med at løse problemerne. 

Overblikket fra en APV gør dette arbejde nemmere. 

Arbejdspladsen kan selv vælge de metoder og redskaber, som den vil bruge til at gennemføre APV’en. 

Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en, men fører tilsyn med at virksomheden gennemfører APV’en. 

APV’en skal gennemføres mindst hvert 3. år. 

 

Hvem 

Alle virksomheder med ansatte skal efter loven udarbejde en skriftlig APV. Det er arbejdsgivers ansvar det sker. Medarbejderne skal inddrages i processen. 

 

Formål 

Det handler helt kort om at finde ud af, om I har problemer med arbejdsmiljøet, og hvor problemerne er. Men I skal også finde ud af, hvordan I løser problemerne, og hvem der har ansvaret for, at de bliver løst, og hvornår I skal følge op. 

 

Indhold 

En APV skal indeholde følgende fem elementer, som også udgør faserne i APV-arbejdet: 

  1. Udpegning og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.  
  2. Beskrivelse og vurdering af de enkelte arbejdsmiljøproblemer.  
  3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær 
  4. Prioritering og udarbejdelse af handlingsplan til at løse virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 
  5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

 

Trivselsmåling 

Offentlige arbejdspladser er desuden forpligtet til mindst hvert tredje år at måle medarbejdernes tilfredshed og trivsel. Herunder det psykiske arbejdsmiljø. Målingerne kan ske i tilknytning til den lovpligtige APV. Dette følger af samarbejdsaftalen.

 

AMIR 

Amir betyder arbejdsmiljørepræsentant. Det svarer populært sagt til din Tillidsrepræsentant bare på arbejdsmiljøområdet. Tidligere hed arbejdsmiljørepræsentanten sikkerhedsrepræsentant. Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden. En vigtig del af arbejdet er APV’en. 

 

LINK 

Arbejdsmiljoviden.dk http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Vaerd-at-vide-om-arbejdsmiljo/Arbejdsmiljoarbejdet/Arbejdspladsvurdering-APV 

Arbejdstilsynet.dk http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-1-1-arbejdspladsvurdering 

Arbejdsmiljoweb.dk http://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv