Honorar

Som selvstændig har du selv ansvaret for dine løn- og ansættelsesvilkår. Dette er i modsætning til fx overenskomstansatte, hvor langt de fleste løn- og ansættelsesvilkår er fastlagt på forhånd. En tommelfingerregel er, at du skal sikre dig en timeløn, der som minimum ligger 2,5 gange over den tilsvarende overenskomstansatte. 

 

Timeløn 

Som selvstændig fastsætter du selv prisen på dit arbejde, men for at en kunde vil være interesseret i at betale din pris, skal der være en sammenhæng mellem prisen og den værdi, du kan tilføre kunden ved dit arbejde. Det har i den forbindelse også betydning, om du er i konkurrence med andre udbydere, det vil sige, om kunden vil kunne købe den samme ydelse billigere et andet sted. 

Der er således ikke en facitliste i form af for eksempel en overenskomst, der fastsætter din timeløn, men du kan finde inspiration i DAP’s vejledende takster. 

Når du skal vurdere, hvor din timeløn skal ligge i forhold til DAP’s vejledende takster, skal du tænke på, at din timeløn bl.a. skal dække: 

  • Din ferie og fridage og din eventuelle sygdom, hvor du ikke tjener penge 
  • Din pensionsopsparing 
  • Din efteruddannelse 
  • Dine udgifter til at drive din virksomhed, for eksempel husleje, forsikringer it, telefon, regnskabsbistand mv. 
  • Dertil kommer dine omkostninger i forbindelse med den konkrete opgave, som for eksempel rejseudgifter og betaling for den tid, du bruger til rejsen. Disse omkostninger kan du enten lægge ind i timelønnen eller aftale honoreret særskilt.

  

Vejledende takster pr. april 2016

 

Undervisnings- og behandlingstakst 

Kr. 620,- 

Anbefales ved behandlings- og undervisningsopgaver på et enkelt niveau f.eks. hvor en institution stiller lokaler til rådighed. 

 

Undervisnings- og behandlingstakst inkl. kliniktillæg 

Kr. 730,-  

Anbefales f.eks. når den psykomotoriske terapeut behandler og underviser i egne lokaler. 

 

Konsulenttakst A 

Kr. 782,-  

Anbefales til konsulentopgaver, hvor den psykomotoriske terapeut vejleder klienter eller personalegrupper på et grundlæggende niveau. Taksten kan også anvendes, hvis den samme undervisning gennemføres flere gange. Forberedelsestiden er inkluderet i taksten, hvis opgaven kræver forberedelse eller der aftales forberedelse.

  

Konsulenttakst B 

Kr. 910,-  

Taksten kan anvendes til mere krævende eller komplekse behandlings- og undervisningsopgaver samt til konsulentopgaver som ergonomisk rådgivning, stressvejledning og coaching. Taksten anvendes ved undervisning af andre faggrupper. Forberedelsestiden er inkluderet i taksten, hvis opgaven kræver forberedelse eller der aftales forberedelse. 

 

Foredragstakst

Kr. 2.045,- 

I taksten er inkluderet forberedelse, materialer etc.