Honorar

Selvstændige forhandler selv deres honorarer. Der foreligger ingen overenskomst, der fastsætter honoraret. Brug DAPs vejledende takster som udgangspunkt for en forhandling om honorar, når der ikke foreligger en aftale, der regulerer lønnen.

 

  • Honorering
  • Vejledende takster
  • Kørselspenge

 

 

Honorering

Honoraret kan være højere end mindstetaksten afhængigt af udbud og efterspørgsel, og der kan aftales differentierede satser, så der honoreres med høj sats for de første timer og lavere for efterfølgende, hvis der er tale om en større opgave. Honoraret skal være aftalt, inden man påtager sig en opgave. Aftal også, om der betales transport. 

Det endelige honorar skal vurderes i forhold til opgavens omfang, kompleksitet og behovet for forberedelse. Desuden fastsættes honorarer i forhold til kvalifikationer og markedsforhold som udbud og efterspørgsel.

 

Vejledende takster

Taksterne er reguleret jf. reguleringsprocenten for FTF lønkort m/112,6970%.

V/DAPs faglige konsulent, maj 2014.

 

Undervisnings- og behandlingstakst

Kr. 535,-

Anbefales ved behandlings- og undervisningsopgaver på et enkelt niveau f.eks. hvor en institution stiller lokaler til rådighed. 

 

Undervisnings- og behandlingstakst incl. kliniktillæg

Kr. 631,-  

Anbefales f.eks. når den psykomotoriske terapeut behandler og underviser i egne lokaler.  

 

Konsulenttakst A

Kr. 676,-  

Anbefales til konsulentopgaver, hvor den psykomotoriske terapeut vejleder klienter eller personalegrupper på et grundlæggende niveau. Taksten kan også anvendes, hvis den samme undervisning gennemføres flere gange. Forberedelsestiden er inkluderet i taksten, hvis opgaven kræver forberedelse eller der aftales forberedelse. 

 

Konsulenttakst B

Kr. 788,-  

Taksten kan anvendes til mere krævende eller komplekse behandlings- og undervisningsopgaver samt til konsulentopgaver som ergonomisk rådgivning, stressvejledning og coaching. Taksten anvendes ved undervisning af andre faggrupper. Forberedelsestiden er inkluderet i taksten, hvis opgaven kræver forberedelse eller der aftales forberedelse. 

 

Foredragstakst A

Kr. 1.770,-

Taksten anvendes ved den første time og undervisningstaksten for efterfølgende timer.

 

Foredragstakst B

Kr. 2.716,-

Taksten anvendes ved foredrag af akademisk karakter, og foredragsholder har efteruddannelse som f.eks. master, kandidatgrad eller specialistuddannelse. 

 

Kørselspenge

Som selvstændig er det i reglen de af staten fastsatte satser for kørselsgodtgørelse man anvender. Men der kan aftales andre takster.

Satser for 2015 

I 2015 er betingelsen for at en udbetalt kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) er skattefri, at den ikke overstiger følgende satser ved kørsel i bil og motorcykel:

Kørsel til og med 20.000 km årligt - 3,70 kr. pr. km

Kørsel ud over 20.000 km årligt - 2,05 kr. pr. km

For benyttelse af cykel, knallert eller 45-knallert er satsen for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) 2015: 0,52 kr. pr. km.

Udbetales der kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse), som overstiger disse satser, bliver hele den udbetalte kørselsgodtgørelse skattepligtig for lønmodtageren.

Beregn selv din kørselsgodtgørelse her

(Kilde: tax.dk)