MED

Medindflydelse og medbestemmelse (MED) på arbejdspladsen er en proces, hvor der foregår en løbende dialog mellem ledere og medarbejdere. Idéen er, at arbejdspladsen stadig skal udvikle sig i forhold til effektiviteten og kvaliteten i opgaveudførelsen - til gavn for de ansattes arbejdsglæde og motivation. 

MED-strukturen er et aftalt sammenhængende system for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse, som går godt i spænd med ledelsesstrukturen. Hvor der er en leder med ledelseskompetence, skal der være mulighed for, at medarbejderne kan få medindflydelse og medbestemmelse gennem udvalg, personalemøder eller et løbende samarbejde mellem lederen og den enkelte medarbejderrepræsentant. 

På det offentlige område er der indgået aftaler om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (SU-udvalg), medbestemmelse og medindflydelse på det regionale område (MED-udvalg) og medbestemmelse og medindflydelse på det kommunale område (MED-udvalg). 

 

Formål

Formålet med SU/MED-udvalg er samarbejde på alle niveauer. Rammerne bliver fastlagt i SU/MED-udvalget. 

I SU/MED-udvalgene kan medlemmerne få informationer om arbejdspladsen, være medbestemmende i forhold til arbejds- og personaleforhold samt øve medindflydelse på beslutningsprocesserne

 

Kontaktudvalg 

Hvis en medarbejdergruppe ikke er repræsenteret på SU/MED-udvalget, kan man oprette et kontaktudvalg. Kontaktudvalget består af medarbejderrepræsentanter og repræsentanter for de medarbejdergrupper, der ikke er repræsenteret på SU/MED-udvalget.

 

Opgaver 

Udvalgets opgaver består af dels a) information og drøftelse om arbejdspladsens forhold og dels b) medindflydelse og medbestemmelse.

 

Info og drøftelse 

Arbejdsgiveren skal informere om alle væsentlige forhold af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold. Det kan for eksempel være arbejdspladsens udvikling, den økonomiske situation og udlicitering. 

Ledelsen skal give informationerne på et så tidligt tidspunkt som muligt. 

 

Medbestemmelse 

SU/MED-udvalgene er medbestemmende, når arbejdspladsen fastlægger retningslinjer for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 

Arbejdsforhold kan fx være placering af daglig arbejdstid og pauser eller indretning af egnede arbejdslokaler. 

Personaleforhold er blandt andet afskedigelser, medarbejdersamtaler og trivsel, sygefravær og stress.

 

Arbejdsmiljø

Der er med tiden sket et skred så arbejdsmiljøet tænkes ind på alle områder af arbejdslivet. Derfor er arbejdsmiljøarbejdet nu typisk blevet en integreret del af SU/MED-systemet.

 

LINK 

Forhandlingsfaellesskabet.dk http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/aftaler/7-medtrakut/7a-medtr.aspx  

Samarbejdssekretariatet.dk http://www.samarbejdssekretariatet.dk/fileadmin/user_upload/documents/Rammer_for_SU/Publikationer/SU-aftale2013.pdf