Medindflydelse og medbestemmelse

Medindflydelse og medbestemmelse (MED) på arbejdspladsen er en proces, hvor der foregår en løbende dialog mellem ledere og medarbejdere. Formålet med dette er at sikre, at arbejdspladsen stadig udvikler sig i forhold til effektiviteten og kvaliteten i opgaveudførelsen - til gavn for de ansattes arbejdsglæde og motivation.

 

Den lokale MED-aftale og struktur

MED-aftalen sikrer, at medarbejderne har medindflydelse og medbestemmelse på beslutninger vedrørende arbejdsforhold.

MED-strukturen er et aftalt sammenhængende system for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse, som går godt i spænd med ledelsesstrukturen. Hvor der er en leder med ledelseskompetence, skal der være mulighed for, at medarbejderne kan få medindflydelse og medbestemmelse gennem udvalg, personalemøder eller et løbende samarbejde mellem lederen og den enkelte medarbejderrepræsentant.

 

Hvad indebærer medindflydelse og medbestemmelse?

  • En gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
  • Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvar- og kompetenceområde
  • Muligheden for forhandling og indgåelse af aftaler.