Tillidsrepræsentant

Her kan du læse mere om tillidsrepræsentantens funktion og opgaver.

 

Hvad er en tillidsrepræsentant?

Tillidsrepræsentanten (TR) er en medarbejder, der er blevet valgt af de andre medarbejdere på arbejdspladsen til at holde et tillidshverv.

Tillidsrepræsentanter er medarbejdernes talsmænd over for ledelsen. De kan også være sparringspartnere, når der skal ændres på forhold på arbejdspladsen, idet de har et grundigt kendskab til medarbejdernes holdninger og forholdene på arbejdspladsen.

I forhold til de andre medarbejdere er tillidsrepræsentanten i højere grad beskyttet mod fyring, da vedkommende er mere udsat i og med, at han eller hun må gå imod arbejdsgiveren og ledelsen, hvis der er forhold, der skønnes ikke at være i orden.

Som tillidsrepræsentant har du mulighed for at komme på kursus for at blive bedre rustet til opgaven. Det foregår gennem dit fagforbund.

 

Hvad gør en tillidsrepræsentant godt for?

Det er tillidsrepræsentanten, der kan oplyse dig om lønningerne på arbejdspladsen, hvis du søger et nyt job. I mange tilfælde kan tillidsrepræsentanten sidde med som bisidder, når du skal forhandle løn.

Tillidsrepræsentanten kan også fungere som din sparringspartner og fortrolige, hvis du går og tumler med tanker og problemer, du har brug for at tale om. Det er også tillidsrepræsentanten, der skal vejlede, rådgive og hjælpe dig, hvis der opstår problemer i forhold til din arbejdsgiver eller ledelse.

Det er også tillidsrepræsentantens pligt at opfordre de ansatte til at genoptage arbejdet, hvis de strejker. TR skal sørge for at modvirke overenskomststridige aktioner på arbejdspladsen.