Et stort ja til OK13

89,2 procent stemte ja til Sundhedskartellets OK13-forlig med regioner og kommuner, dermed er aftalerne i hus.

OK13-forligene med regioner og kommuner har været til afstemning og godkendelse hos medlemmerne af Sundhedskartellets organisationer.

Resultatet af afstemningen blev, at 39,9 procent stemte, 89,2 procent stemte ja, 5,7 procent stemte nej, og 5,1 procent stemte blankt.

”Medlemmerne har vist stort ansvarlighed ved at stemme ja til en smal aftale. Dermed viser vi igen, at Sundhedskartellets medlemmer er fleksible og løsningsorienterede. Det bør arbejdsgiverne skrive sig bag ørerne ikke mindst i forhold til de næste overenskomstforhandlinger om to år,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

Grete Christensen er godt tilfreds med, at et stort flertal har stemt ja, men bider også mærke i, at lidt færre har deltaget i afstemningen end i 2011. Et signal til forhandlerne om, at der skal andre boller på suppen næste gang, der forhandles overenskomster.

”Vi har nu to forhandlinger i træk forhandlet smalle aftaler, og det forpligter frem mod 2015. Der skal være en langt større vilje til at gå i dybden med, hvordan vi kan skabe gode rammer for arbejdet, kvalitet og faglig udvikling, samtidig med at vi skaber mere effektivitet,” siger Grete Christensen.

Sundhedskartellet vil nu tage kontakt til regionerne og kommunerne og meddele, at der et flertal har sagt ja til de to aftaler, derefter skal aftalerne underskrives. Begge aftaler gælder for en periode på to år.

”Vi har fået to store aftaler på plads, og de skal nu ud og fungere på arbejdspladserne i regionerne og kommunerne. Der venter alle et stort arbejde med at realisere indholdet,” siger Grete Christensen.

Sundhedskartellet repræsenterer ca. 100.000 sundhedsprofessionelle heriblandt bioanalytikere, fysioterapeuter og sygeplejersker.

Du kan læse mere om indholdet af de to forlig og OK13 her www.sundhedskartellet.dk.

(d. 25.4.2013)

 

Læs Sundhedskartellets forlig på det regionale område her

Læs Sundhedskartellets forlig på det kommunale område her

 

 

Generelt om OK13

Overenskomsterne for alle offentligt ansatte er i gang med at blive genforhandlet. Forhandlingerne løber hen over vinteren 2012/13 og afrundes i løbet af foråret 2013.

31. marts 2013 er deadline og her skulle der så gerne være forhandlet en ny overenskomstaftale på plads med de offentlige arbejdsgivere.

 

Hvad er en overenskomst, og hvordan gavner den mig?

En overenskomst er et sæt aftaler mellem arbejdsgiveren og lønmodtagerne. Overenskomsten definerer reglerne for løn- og arbejdsvilkår for de berørte ansatte hos en given arbejdsgiver, der har tegnet en overenskomst enten gennem en arbejdsgiverforening eller direkte med en fagforening.

80% af alle danske lønmodtagere arbejder under en overenskomst. 100% af lønmodtagerne er dækket i den offentlige sektor og 71% i den private sektor.

Danmark har ingen generel lønmodtagerlov, hvorfor overenskomster i mange sammenhænge er afgørende for hvilke rettigheder lønmodtagere har.

Eksempler på hvad en overenskomst indeholder af aftaler:

 • Minimumsløn / mindsteløn - den mindste grænse for hvad en medarbejder skal have i løn.

 • Tillæg til sygedagpenge man får under sygdom og barselsorlov

 • Ugentlig arbejdstid

 • Arbejdsgivers og medarbejders bidrag til Arbejdsmarkedspensionsordninger

 • Betaling for overarbejde, dag/nat-arbejde samt på weekender og helligdage

 • Opsigelsesvarsel for begge parter

 

Hvem forhandler DAP for?

Alle offentligt ansatte psykomotoriske terapeuter.

 

Nyheder vedrørende OK13, kravsudveksling, forhandlingstidspunkter og krav

Det statslige område

Opdateres...

 

Det kommunale område

Læs Kommunernes Landsforenings debatoplæg vedr. OK13 her

Af debatoplægget fremgår:

 • Snæver økonomisk ramme

 • Behov for tilpasning af de generelle ansættelsesvilkår

 • MED-reglerne skal forenkles

 • TR-beskyttelsen er for omfangsrig

 • Færre og mere fleksible arbejdstidsregler

 • Lokal løndannelse - de lokale processer skal sættes fri

 • Kompetenceudvikling

 

Det regionale område

Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har underskrevet en køreplansaftale for OK13. Af denne fremgår:

 • 6. december 2012 - udveksling af krav

 • 12. december 2012 - Sundhedskartellets forhandlinger indledes

 • 18. januar 2013 - Tværgående forhandlinger mellem Sundhedskartellet, KTO, AC, FOA og RLTN indledes

 • 22. februar 2013 - Tværgående forhandlinger afsluttes

 • 28. februar 2013 - Alle forhandlinger afsluttes

Se køreplansaftalen her

 

Kilde: fysio.dk og sundhedskartellet.dk

 

Læs også om OK13 på FAOS' hjemmeside: faos.ku.dk/temasider/ok-forhandlinger/ok_2013