FF Fælles: Ressourceorienteret færdighedstræning

Mandag, 07. september 2015 09:46 - Fælles arrangement - Alle faglige fora STED: VIA UC Randers, Jens Otto Krags Plads 3, auditoriet 3. sal., 8900 Randers.  TILMELDING: D. 21.1.2016 (dog kun hvis du deltager i drøftelse efter oplæg). Læs mere