Chikane

Seksuel chikane er en form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når en person regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en anden person for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. Men chikane har ikke altid en seksuel karakter. 

De sociale medier bruges i stigende grad til at hænge offentlig ansatte ud. Det kan være svært at stoppe eller inddæmme en chikane på de soiciale medier. FTF har udgivet en pjece med en række gode råd, herunder en gennemgang af de juridiske grænser.                                       

 

Seksuel chikane 

Typiske mobbehandlinger i forbindelse med seksuel chikane er: 

  • Uønskede berøringer 
  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem 
  • Sjofle vittigheder 
  • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner.

Det er svært at fastlægge en standard for, hvilke handlinger der er acceptable, og hvilke der ikke er. Hvad der er accepteret som almindelig kollegial adfærd på én arbejdsplads, kan blive opfattet som mobning på en anden.                            

 

Hvad gør jeg? 

I første række er det din arbejdsgiver, der skal reagere over for chikanen. Inddrag din TR i snakken med arbejdsgiver. Det er også altid en mulighed at kontakte DAP. 

 

LINK 

Arbejdstilsynet.dk https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikane 

Arbejdstisynet.dk http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/kontakt-os/hotline-og-klageadgang 

Ftf.dk http://www.ftf.dk/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/mobning/artikel/faa-hjaelp-til-at-haandtere-chikane-af-medarbejdere-paa-internettet-1/